Təlimçilər üçün təlim

TOT - Təlimçilər üçün təlim

TOT (Təlimçilər üçün təlim) bir təlim prosesinin A-dan Z-yə necə qurulmasını əhatə edən proqram olan TOT kursuna qeydiyyat yenidən başladı. Burada siz təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, təlim proqramlarının hazırlanması və təlimin necə effektiv çatdırılması üzrə ən incə detalları ilə işləməyi öyrənəcəksiniz

TOT (Təlimçilər üçün təlim)  təlimçilik sahəsinə yeni başlayan və özünü bu sahədə 0-dan inkişaf etdirmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub

- Təlimçilik sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən, lakin bu işin sirlərini, alətlərini, texnikalarını daha dərindən öyrənmək istəyən şəxslər

- Öz sahəsi üzrə ekspert olub biliyi ən uyğun metodologiyalardan istifadə edərək auditoriyaya ötürmək istəyən şəxslər

- Rəhbərlər, öz təcrübəsi və ekspertliyindən istifadə edərək şirkətində hazırkı kadrların bilik və bacaraqlarını inkişaf etdirmək istəyən şəxslər

- 20 təlim (60 saatlıq təlim) ;
- Təlimdən əlavə Azərbaycan dilli Handoutlar + oxu materialları;
- 12 tapşırıq ( + individual rəy);
- Diplom işi;
- Təlimdən əlavə individual görüşlər.

- Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi
- Təlim proqramının 0-dan necə yığılması üzrə iş
- Keys-study əsaslı tapşırıqlarla iş
- Monoton "təlim" prosesinin aktiv praktiki işlərlə əvəzlənməsi
- Təlimin effektiv çatdırılması
- Çətin iştirakçılarla işləmə metodları
- Təlimlərin nəticələrinin ölçülməsi ( qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi)

QEYDİYYAT

Blank Form (#4)