Təlimçilər üçün təlim (TOT)

Təlim haqqında

TOT (Training of Trainers) – Təlimçilər üçün Təlim kursu olub, təlim prosesini 0-dan yaratmağı, inkişaf etdirməyi və ən effektiv şəkildə auditoriyaya çatdırmağı nəzərə alan bir məhsuldur.

QEYDİYYAT

Blank Form (#4)
TOT kimlər üçündür?
 • Təlimçiliyə yeni başlayan, prosesi hardan necə başlayacağını tam aydınlaşdıra bilməyən şəxslər
 • Təlimçilik fəaliyyəti olub, onu daha planlı, peşəkar görmək istəyən şəxslər
 • Öz sahəsi üzrə ekspert olub, biliklərini təlim formatında daha çox şəxsə çatdırmaq istəyən şəxslər
 • Təhsil sahəsində çalışıb, qeyri-formal təshil alətlərini/metodlarını öz dərslərində istifadə etmək istəyən şəxslər
 • İşçi heyətin müəyyən sahə üzrə bilik və bacarığını artırmaq üçün öz təcrübəsindən istifadə etmək istəyən rəhbərlər
 • Olduğu şirkətin tərkibində “öyrənmə və öyrətmə” sistemini gücləndirmək istəyən HR (insan resursları) üzrə mütəxəssislər və təlim menecerləri
Təlimə nələr daxildir?
 • Təlim nədir. Təlimçi kimdir.
 • Təlimçi xüsusiyyətləri. Təlimçinin rolları.
 • Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi
 • Təlim alətlərindən istifadə
 • Natiqlik bacarıqları
 • Təqdimat bacarıqları   və s.
Təlimlər nəyə fokuslanır?
 • Təlim və digər bənzər vəzifələr arasında mövcud fərqlər üzrə fərqindəlik yaratmaq
 • İştirakçıya təlimdən sonra müstəqil şəkildə 0-dan istədiyi mövzuda təlim yaratması üçün ona lazımı məlumat və bacarıqlar vermək
 • Təlimdən əvvəl, təlim zamanı və sonrası olunmalı olan addımları 1-1 tətbiq etmək
 • Təlimlər zamanı iştirakçıların verilən məlumatı təcrübə etməsi (yoxlamaq) üçün öyrənmə mühiti yaratmaq
 • Təlimçilər arasında güclü şəbəkələşmə, təlim sonrası əməkdaşlıqlar üçün şərait yaratmaq