Tənqidi təfəkkür

Təlim haqqında

Tənqidi təfəkkür məsələləri obyektiv və müqayisəli bir şəkildə qiymətləndirən, düşüncə və fikirləri analiz edən bir düşünmə və dəyərləndirmə prosesidir. Tənqidi təfəkkür, ehtimala, məntiqə çox dəyər verir və onları analitik şəkildə təhlil edərək düşünmədə dəqiqliyi artırır. Təlim iştirakçıları özlərini analiz edərək, tənqidi təfəkkürə sahib olmaq üçün lazım olan bacarıqlarla tanış olacaqlar.

  1. Tənqidi təfəkkürün əsasları
  2. Tənqidi təfəkkür üzrə bacarıqların öyrənilməsi
  3. Tənqidi təfəkkür bacrıqları üzrə öz analizin aparılması
  4. Problem nəyə deyilir?
  5. Problem analiz etmə bacarıqları
  6. Problemlərdə səbəb-nəticə analizi
  7. Problem həllində kreativ yanaşma

QEYDİYYAT

Blank Form (#4)